مقالات آموزشی

 

   

 

 

 

 

  

 

مشاورین حاضر در کلینیک
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
شادی شایان
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
مجموعه صفحات شخصی متخصصان - امیر علیزاده رهورلیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1394

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک روان درمانی

سمانه خمسه ای

جانان محبوبی

دکتر زهرا محدث

مریم جان فدا

سیما سیفی

محمدرضا صنم یار

طیبه صابر

دکتر الهام اقراری

سعیده باقری

محمدرضا ودادمفرد

 

 

سارا خواجه افضلی

   

 

الهام پیراسته

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 5 شهریور 1401 - 15:58:27
اقدام کننده: مدیر سایت کلینیک صبا - امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 20706